แนะนำการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS300 และ LGS500 Series ผ่าน Telnet

นอกเหนือจากระบบการตั้งค่าแบบ Web-Based GUI แล้ว Linksys LGS300 และ LGS500 Series ได้มีจัดเตรียมระบบการตั้งค่าแบบ CLI (Command-Line Interface) ไว้สำหรับผู้ที่มีความชำนาญอีกด้วย บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS300 และ LGS500 Series ผ่าน Telnet ระบบการตั้งค่าของ Linksys Switch การเข้าใช้งาน CLI ของ …

แนะนำการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS500 Series ผ่านพอร์ต Console

สำหรับ Linksys LGS500 Series ซึ่งเป็น Managed Switch จะมีพอร์ต Console สำหรับเข้าถึงการตั้งค่าแบบ CLI ได้โดยตรง พอร์ต Console ของ Linksys LGS528 และ LGS528P พอร์ต Console ของ Linksys LGS552 และ LGS552P สาย Console ที่แถมมากับ Linksys …

รู้จัก Clustering ระบบบริหารจัดการ Access Point จาก Linksys

Clustering คือระบบการบริหารจัดการ Linksys Access Point จากศูนย์กลาง ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งระบบ Wireless LAN ได้ง่าย รวดเร็วและประหยัดไม่ต้องใช้ Controller เหมาะสำหรับธุรกิจ SMB โดยจะใช้ access point 1 เครื่องเป็น Master การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆจาก Master จะถูกส่งไปยัง access point อื่นๆที่เป็น Slave ภายใต้ cluster …

การตั้งค่า Access Rules เพื่อควบคุม Inter VLAN – Linksys LRT224 และ LRT214

ทำความรู้จักกับ Inter VLAN เพื่อความเข้าใจในการใช้งานเรามาทำความรู้จักกับ Inter VLAN Routing กันก่อนนะครับ โดย Inter VLAN Routing นั้นก็คือการทำ Routing หรือการกำหนดเส้นทางให้แต่ละ VLAN สามารถสื่อสารและส่งข้อมูลหากันได้ ซึ่งจะถูกจัดการโดย Router ปกติเมื่อเราทำการแบ่ง VLAN แล้วข้อมูลที่รับส่งของแต่ละ VLAN จะอยู่ภายใต้ VLAN นั้นๆ ไม่สามารถรับส่งข้าม VLAN กันได้ ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและลด …

การตั้งค่าจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย Linksys LRT224 และ LRT214

สำหรับ Linksys Business Router รุ่น LRT224 และ LRT214 จะมีฟีเจอร์ Bandwidth Management ที่ช่วยในการจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address หรือจะกำหนดเป็นราย Service ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในตัวอย่างนี้เราจะนำเสนอวิธีการกำหนดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address ตาม VLAN โดยมีข้อกำหนดในการจำกัดความเร็วดังนี้ ตัวอย่างข้อกำหนดจำกัดความเร็ว Linksys LRT224 และ LRT214 สามารถทำ VLAN …

แนะนำการ Backup & Restore การตั้งค่าของ LRT-Series

การทำ Backup Configuration File หรือ การ Backup ไฟล์การตั้งค่าของ Router ไว้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรทำเป็นประจำ หากเกิดกรณีฉุกเฉินจนต้อง Reset Router จะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งไฟล์การตั้งค่าที่ Backup ไว้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับ Router รุ่นเดียวกันใน Site ของลูกค้า Site อื่นๆได้โดยเพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น ขั้นตอนการ Backup 1. ไปที่แท็บ Maintenance 2. เลือกเมนู …

การตั้งค่า VPN แบบ PPTP Server Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนตั้งค่า WAN IP ของ LRT214/224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น หากไม่ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ Fix IP จะต้องตั้งค่า Dynamic DNS ก่อน ขั้นตอนการตั้งค่า PPTP Server 1. ไปที่แท็บ Configuration 2. เลือกเมนู VPN -> PPTP Server 3. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง …

การตั้งค่า Port Forwarding Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนทำ Port Forwarding วิธีการตั้งค่าใช้ได้กับ Linksys LRT214 และ LRT224 WAN IP ของ LRT214 หรือ LRT224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขั้นตอนการตั้งค่า Port Forwarding 1.ไปที่แท็บ Configuration 2.เลือกเมนู Setup -> Forwarding 3.เลือกพอร์ตที่ต้องการ Forward จากรายการ …

การตั้งค่า Load Balance Linksys LRT224

  Part I: การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต ในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้ PPoE ร่วมกับ ADSL Modem แบบ Bridge Mode เพื่อให้ขา WAN ของ Linksys LRT224 ได้รับ Public IP จากผู้ให้บริการเพื่อการใช้งานที่เสถียร ให้ทำการตั้งค่า ADSL Modem ทั้ง 2 ตัวให้เป็น Bridge Mode ก่อน …

การกำหนด Bandwidth และจำนวน Max Client ให้กับแต่ละ SSID ของ Linksys Access Point LAP-Series

การกำหนด Bandwidth และจำนวน Max Client ให้กับแต่ละ SSID ของ Linksys Access Point LAP-Series ฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Linksys LAP-Series นั่นก็คือการกำหนด Bandwidth ให้แต่ละ SSID ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลสามารถจัดสรร Bandwidth ให้กับกลุ่มของลูกข่ายที่ต้องการได้และช่วยให้การใช้งานเครือข่าย Wireless LAN เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ การกำหนด Bandwidth 1. ไปที่แท็บ …