การตั้งค่า Linksys RE6500HG ง่ายๆผ่าน Wi-Fi

1.ประกอบเสาอากาศเข้ากับตัว RE6500HG จากนั้นเสียบปลั๊ก Power Adapter 2.ที่ตัวอุปกรณ์ Mobile Device เช่น Notebook, Tablet หรือ Smartphone ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ SSID ที่ขึ้นต้นด้วย Linksys Extender Setup 3.เปิด Web Browser Application เช่น Google Chrome, Firefox หรือ …