การ Roll Back จาก DD-WRT เป็น Linksys Firmware สำหรับ WRT1900AC และ WRT1200AC

kb-WRT-ddwrt-rollback

1.ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการ Roll Back โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ Hardware แต่ละรุ่นได้ดังนี้

WRT1200AC DD-WRT to Factory

WRT1900AC DD-WRT to Factory

WRT1900ACv2 DD-WRT to Factory


2.เข้าสู่หน้าตั้งค่าของ Router

3.ไปที่เมนู Administration –> Firmware Upgrade

ภายใต้หัวข้อ Firmware Upgrade

ให้เลือก After flashing, reset to เป็น Reset to Default setting

และกดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์สำหรับการ Rollback ตามรุ่นของ Hardware

เช่น WRT1900AC ให้เลือกไฟล์ที่ชื่อ WRT1900AC-ddwrt-to-factory.img.bin

และ WRT1200AC ให้เลือกไฟล์ที่ชื่อ WRT1200AC_ddwrt-to-factory.img.bin

dd-wrt-manual-upgrade-fw

4.กดปุ่ม Upgrade และรอจนกระทั่งเราเตอร์ Reboot เสร็จสิ้น

5.กลับสู่ Linksys Firmware!

login-to-wrt