การตั้งค่า Linksys X-Series เป็น Wi-Fi Router เพื่อเชื่อมต่อกับ Cable/Fiber Modem Router

ด้วยคุณสมบัติของ Dual Internet Port ใน Linksys X-Series นอกจากจะสามารถทำงานเป็น ADSL Modem Router แล้วยังสามารถทำหน้าที่เป็นเฉพาะ Wi-Fi Router ได้อีกด้วย เพียงเชื่อมต่อสายแลนจาก Modem Router เข้าที่พอร์ต Cable ซี่งในบทความนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่า Linksys X-Series เป็น Wi-Fi Router

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้

  • Modem Router ที่ได้รับจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะมี IP Address เป็น 168.1.1
  • ในบทความนี้เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน IP Address ของ X1000 ให้เป็น IP Address อื่นที่จะไม่ชนกับ Modem Router
  • ในที่นี้ X1000 จะมี IP Address เป็น 168.10.1

 

Part I ตั้งค่า Wireless LAN

1.เชื่อมต่อสายแลนจาก Linksys X-Series เข้ากับพอร์ตแลนของคอมพิวเตอร์

2.เปิด Web browser แล้วพิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter

3.เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยใช้ Username: admin และ Password: admin

4.ไปที่เมนู Wireless -> Basic Wireless Settings และ เลือก Manual

X1000_wireless_settings

5.ตั้งค่า Wireless LAN ดังนี้

  • Network Mode: Mixed
  • Network Name (SSID): “ชื่อ SSID”
  • Channel Width: Auto (20 MHz or 40 MHz)
  • Channel: Auto
  • SSID Broadcast: Enable

6.กดปุ่ม Save Settings

7.ไปที่ Wireless -> Wireless Security

8.เลือก Security Mode เป็น WPA2 Personal

X1000_wireless_security

9.กรอกรหัสผ่านในช่อง Passphrase

10.กดปุ่ม Save Settings

 

Part II: การตั้งค่า Internet Connection

1.ไปที่เมนู Setup -> Basic Setup

2.เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเป็น Ethernet

3.เลือก Internet Connection Type เป็น Automatic Configuration – DHCP

4.ทำการเปลี่ยน IP Address ของ X1000 ดังนี้

IP Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

5.DHCP Server ให้เลือกเป็น Enabled

6.กดปุ่ม Save Settings เพื่อบันทึกการตั้งค่า

7.เชื่อมต่อสายแลนให้ถูกต้องดังภาพ