แนะนำการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS500 Series ผ่านพอร์ต Console

สำหรับ Linksys LGS500 Series ซึ่งเป็น Managed Switch จะมีพอร์ต Console สำหรับเข้าถึงการตั้งค่าแบบ CLI ได้โดยตรง

พอร์ต Console ของ Linksys LGS528 และ LGS528P

พอร์ต Console ของ Linksys LGS552 และ LGS552P

สาย Console ที่แถมมากับ Linksys LGS500 Series

 

การเข้าถึง Linksys Switch ด้วยพอร์ต Console

1.เชื่อมต่อสาย console (แถมมาในกล่อง) เข้ากับพอร์ต console (RJ-45) ของ Switch และด้าน RS232 เข้ากับคอมพิวเตอร์

 

2.ใช้โปรแกรมประเภท Hyper Terminal เช่น PUTTY เพื่อเข้าถึง Switch โดยกำหนดค่า Serial Interface ดังนี้

 

Note: หากใช้ตัวแปลง RS232 to USB สามารถตรวจสอบหมายเลข COM Port ได้ที่ Device Manager ของ Windows

 

3.ทำการ Login เข้าสู่ Linksys Switch (Default Username: admin, Password: admin)

 

4.กดปุ่ม CTRL+A และพิมพ์คำสั่ง lcli และทำการ Login อีกครั้ง

 

คำสั่งเบื้องต้น

LGS500 Series สามารถใช้คำสั่งส่วนใหญ่แบบเดียวกับ Linksys SRW-Series ได้ โดยสามารถพิมพ์ ” ? ” เพื่อดูรายการคำสั่งต่างๆได้

 

ทดสอบการใช้คำสั่ง show version และ show running-config

 

ทดสอบการใช้คำสั่ง show interface status

 

สามารถเข้าสู่ Configuration Mode ได้โดยใช้คำสั่ง configure หรือ config terminal