แนะนำการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS300 และ LGS500 Series ผ่าน Telnet

นอกเหนือจากระบบการตั้งค่าแบบ Web-Based GUI แล้ว Linksys LGS300 และ LGS500 Series ได้มีจัดเตรียมระบบการตั้งค่าแบบ CLI (Command-Line Interface) ไว้สำหรับผู้ที่มีความชำนาญอีกด้วย บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้งาน CLI บน Linksys LGS300 และ LGS500 Series ผ่าน Telnet

ระบบการตั้งค่าของ Linksys Switch

การเข้าใช้งาน CLI ของ Linksys LGS300 และ LGS500 Series สามารถเข้าถึงได้โดยการ Telnet เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ แต่สำหรับ LGS500 Series ซึ่งเป็น Managed Switch จะมีพอร์ต Console สำหรับเข้าถึงการตั้งค่าแบบ CLI ได้โดยตรง

 

การเข้าถึงผ่าน Telnet

1.เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับ Linksys Switch LGS300/500 Series

2.ทำการ Telnet ไปยัง IP Address ของ Linksys Switch (Default IP Address คือ 192.168.1.251)

Note: สามารถ Telnet ได้โดยใช้โปรแกรม Putty หรือ Command “telnet” ใน Windows Command Prompt หรือ Terminal ของ Linux

 

3.ทำการ Login เข้าสู่ Linksys Switch (Default Username: admin, Password: admin)

 

4.กดปุ่ม CTRL+A และพิมพ์คำสั่ง lcli และทำการ Login อีกครั้ง

 

คำสั่งเบื้องต้น

Linksys LGS300 และ LGS500 Series สามารถใช้คำสั่งส่วนใหญ่แบบเดียวกับ Linksys SRW-Series และ Cisco IOS ได้ โดยสามารถพิมพ์ ” ? ” เพื่อดูรายการคำสั่งต่างๆได้

 

ทดสอบการใช้คำสั่ง show version และ show running-config

 

ทดสอบการใช้คำสั่ง show interface status

 

สามารถเข้าสู่ Configuration Mode ได้โดยใช้คำสั่ง configure หรือ config terminal