DD-WRT การตั้งค่า Linksys WRT1200AC เป็น Access Point

หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ DD-WRT ให้กับ WRT1200AC เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้จะขอแนะนำการตั้งค่าเป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi  สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ได้ที่นี่ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ IP Address ของ Router ในตัวอย่างนี้คือ 192.168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0 IP Address ของ Access Point (WRT1200AC) ในตัวอย่างนี้คือ 192.168.1.10 Subnet …

การตั้งค่า Linksys WRT1900AC เป็น Access Point Mode

ในบางกรณีเราอาจต้องการนำ Linksys WRT1900AC ซึ่งเป็น Smart Wi-Fi Router มาใช้เป็นเพียงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น (Access Point) อาจไม่ได้ต้องการฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆเช่น การแยกเน็ตเวิร์ค การแจกไอพี (DHCP Server) การแชร์ไฟล์ และอื่นๆที่เป็นหน้าที่ของ Router ดังนั้น Linksys Smart Wi-Fi จึงได้เตรียมโหมดการทำงานโหมดหนึ่งที่ชื่อว่า Bridge Mode เพื่อให้สามารถใช้ Linksys Smart …

การตั้งค่า Linksys E900/E1200 เป็น Access Point พร้อมตั้งเวลา Reboot และปรับกำลังส่ง ด้วย Tomato Firmware

การตั้งค่าในบทความนี้จะนำเสนอตัวอย่างการตั้งค่า Linksys E900/E1200 ซึ่งเป็น Wireless Router ให้กลายเป็น Wireless Access Point เพื่อใช้กระจายสัญญาณ Wireless พร้อมตั้งเวลา Reboot และปรับกำลังส่ง ด้วย Tomato Firmware   สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนลงมือ IP Address ของ Router หลัก ในตัวอย่างนี้คือ 168.1.1 Subnet mask 255.255.255.0 …

การตั้งค่าอุปกรณ์ Linksys Wireless Router E1700 ให้เป็น Access Point

การตั้งค่าอุปกรณ์ Linksys Wireless Router E1700 ให้เป็น Access Point หากท่านต้องการอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายของท่าน หรือต้องการลดจุดอับของสัญญาณ สามารถนำอุปกรณ์ Linksys Wireless Router E1700 มาใช้งานเป็น Access Point ได้ และยังมีพอร์ต LAN ให้เครื่องลูกข่ายเชื่อมต่ออีก 3 พอร์ต(หากเครื่องลูกข่ายของท่านต้องการใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN) โดย Access Point จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายเข้าสู่ระบบเครือข่ายแบบมีสาย (LAN) …

พื้นฐานการตั้งค่า Linksys Access Point LAP-Series

เข้าสู่หน้าตั้งค่าโดยพิมพ์ IP Address ของ Linksys LAP-Series ใน Web Browser กรณีที่ 1 ถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อ Access Point เข้ากับ Router ให้ทำการตั้ง IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.1.8 Subnet mask: 255.255.255.0 เข้าสู่หน้าตั้งค่า LAP-Series โดยพิมพ์ Default IP คือ …

การตั้งค่า Access Point Linksys WAP300N

สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำการตั้งค่า Linksys WAP300N ในโหมด Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในคลื่น 2.4 GHz และตั้งค่า Static IP ที่ตัว Access Point เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาบริหารจัดการอุปกรณ์ในภายหลัง *คำแนะนำสำหรับเครื่องที่เคยผ่านการตั้งค่าใช้งานมาก่อน ให้ทำการ Reset to Factory Default เพื่อคืนค่าโรงงานก่อนการตั้งค่า โดยการกดปุ่ม Reset ที่ใต้ตัวเครื่องค้างไว้ 30 วินาทีขณะเปิดเครื่อง …