การตั้งค่าจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย Linksys LRT224 และ LRT214

สำหรับ Linksys Business Router รุ่น LRT224 และ LRT214 จะมีฟีเจอร์ Bandwidth Management ที่ช่วยในการจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address หรือจะกำหนดเป็นราย Service ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในตัวอย่างนี้เราจะนำเสนอวิธีการกำหนดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address ตาม VLAN โดยมีข้อกำหนดในการจำกัดความเร็วดังนี้ ตัวอย่างข้อกำหนดจำกัดความเร็ว Linksys LRT224 และ LRT214 สามารถทำ VLAN …

การกำหนด Bandwidth และจำนวน Max Client ให้กับแต่ละ SSID ของ Linksys Access Point LAP-Series

การกำหนด Bandwidth และจำนวน Max Client ให้กับแต่ละ SSID ของ Linksys Access Point LAP-Series ฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Linksys LAP-Series นั่นก็คือการกำหนด Bandwidth ให้แต่ละ SSID ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลสามารถจัดสรร Bandwidth ให้กับกลุ่มของลูกข่ายที่ต้องการได้และช่วยให้การใช้งานเครือข่าย Wireless LAN เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ การกำหนด Bandwidth 1. ไปที่แท็บ …