การตั้งค่าจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย Linksys LRT224 และ LRT214

สำหรับ Linksys Business Router รุ่น LRT224 และ LRT214 จะมีฟีเจอร์ Bandwidth Management ที่ช่วยในการจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address หรือจะกำหนดเป็นราย Service ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในตัวอย่างนี้เราจะนำเสนอวิธีการกำหนดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address ตาม VLAN โดยมีข้อกำหนดในการจำกัดความเร็วดังนี้ ตัวอย่างข้อกำหนดจำกัดความเร็ว Linksys LRT224 และ LRT214 สามารถทำ VLAN …

แนะนำการ Backup & Restore การตั้งค่าของ LRT-Series

การทำ Backup Configuration File หรือ การ Backup ไฟล์การตั้งค่าของ Router ไว้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรทำเป็นประจำ หากเกิดกรณีฉุกเฉินจนต้อง Reset Router จะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งไฟล์การตั้งค่าที่ Backup ไว้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับ Router รุ่นเดียวกันใน Site ของลูกค้า Site อื่นๆได้โดยเพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น ขั้นตอนการ Backup 1. ไปที่แท็บ Maintenance 2. เลือกเมนู …

การตั้งค่า VPN แบบ PPTP Server Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนตั้งค่า WAN IP ของ LRT214/224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น หากไม่ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ Fix IP จะต้องตั้งค่า Dynamic DNS ก่อน ขั้นตอนการตั้งค่า PPTP Server 1. ไปที่แท็บ Configuration 2. เลือกเมนู VPN -> PPTP Server 3. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง …

การตั้งค่า Port Forwarding Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนทำ Port Forwarding วิธีการตั้งค่าใช้ได้กับ Linksys LRT214 และ LRT224 WAN IP ของ LRT214 หรือ LRT224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขั้นตอนการตั้งค่า Port Forwarding 1.ไปที่แท็บ Configuration 2.เลือกเมนู Setup -> Forwarding 3.เลือกพอร์ตที่ต้องการ Forward จากรายการ …