แนะนำ NO-IP.COM ฟรี DDNS ที่ได้รับความนิยม

NO-IP เป็นบริการ Dynamic DNS (DDNS) ซึ่งมีบริการฟรีแบบจำกัดการใช้งานให้บริการด้วยและค่อนข้างได้รับความนิยมโดยมีเราเตอร์หลายๆรุ่นรองรับบริการนี้ ส่วนมากถ้าเราสมัครแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตแบบ Home Use เราเตอร์ของเราจะได้รับ Internet IP Address ที่เปลี่ยนไปในทุกๆครั้งที่เชื่อมต่อหรือแล้วแต่การกำหนดของผู้ให้บริการ ซึ่งจะเป็นปัญหาและไม่สะดวกอย่างยิ่งในการใช้งานจากภายนอก เช่น ใช้ดูภาพจากกล้อง CCTV เวลาที่เราไม่อยู่บ้าน ซึ่ง Dynamic DNS จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ โดยจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึง Host เช่น เราเตอร์ โดยใช้เพียงชื่อโดเมนเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องระบุ Internet …

การตั้งค่าจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย Linksys LRT224 และ LRT214

สำหรับ Linksys Business Router รุ่น LRT224 และ LRT214 จะมีฟีเจอร์ Bandwidth Management ที่ช่วยในการจำกัดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address หรือจะกำหนดเป็นราย Service ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในตัวอย่างนี้เราจะนำเสนอวิธีการกำหนดความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP Address ตาม VLAN โดยมีข้อกำหนดในการจำกัดความเร็วดังนี้ ตัวอย่างข้อกำหนดจำกัดความเร็ว Linksys LRT224 และ LRT214 สามารถทำ VLAN …

แนะนำการ Backup & Restore การตั้งค่าของ LRT-Series

การทำ Backup Configuration File หรือ การ Backup ไฟล์การตั้งค่าของ Router ไว้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรทำเป็นประจำ หากเกิดกรณีฉุกเฉินจนต้อง Reset Router จะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งไฟล์การตั้งค่าที่ Backup ไว้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับ Router รุ่นเดียวกันใน Site ของลูกค้า Site อื่นๆได้โดยเพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเท่านั้น ขั้นตอนการ Backup 1. ไปที่แท็บ Maintenance 2. เลือกเมนู …

การตั้งค่า VPN แบบ PPTP Server Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนตั้งค่า WAN IP ของ LRT214/224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น หากไม่ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบ Fix IP จะต้องตั้งค่า Dynamic DNS ก่อน ขั้นตอนการตั้งค่า PPTP Server 1. ไปที่แท็บ Configuration 2. เลือกเมนู VPN -> PPTP Server 3. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง …

การตั้งค่า Port Forwarding Linksys LRT-Series

ข้อควรรู้ก่อนทำ Port Forwarding วิธีการตั้งค่าใช้ได้กับ Linksys LRT214 และ LRT224 WAN IP ของ LRT214 หรือ LRT224 ต้องเป็น Public IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขั้นตอนการตั้งค่า Port Forwarding 1.ไปที่แท็บ Configuration 2.เลือกเมนู Setup -> Forwarding 3.เลือกพอร์ตที่ต้องการ Forward จากรายการ …

การตั้งค่า Load Balance Linksys LRT224

  Part I: การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต ในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้ PPoE ร่วมกับ ADSL Modem แบบ Bridge Mode เพื่อให้ขา WAN ของ Linksys LRT224 ได้รับ Public IP จากผู้ให้บริการเพื่อการใช้งานที่เสถียร ให้ทำการตั้งค่า ADSL Modem ทั้ง 2 ตัวให้เป็น Bridge Mode ก่อน …

การตั้งค่า VLAN แบบแยก DHCP Server ง่ายๆด้วย Linksys LRT224

ทำไมต้องแบ่ง VLAN การทำ VLAN (Virtual LAN)เป็นการแบ่งเครือข่ายของเราออกเป็นเครือข่ายย่อยๆที่แยกจากกัน เพื่อลด broadcast ในเครือข่ายซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบดีขึ้น ง่ายๆว่าเป็นการช่วยจำกัดขอบเขตในการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่าย อีกหนึ่งข้อดีของการทำ VLAN ก็คือความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าในองค์กรมีการแบ่งเป็นแผนกต่างๆและแต่ละแผนกก็มีการแชร์ข้อมูล หรือ ทรัพยากรบางอย่างกัน เช่น แผนก Accounting มีการแชร์ข้อมูลบัญชีกันอยู่ หากเราไม่ทำแบ่ง VLAN เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ในแต่ละ VLAN เราก็ยังสามารถกำหนด ip subnet …